architektonická kancelária

územné plány

 • Územný plán zóny Vavrečka, 1993
 • Územný plán zóny Hladovka, 1993
 • Územný plán zóny Babín, 1994
 • Územný plán zóny Čimhová, 1995
 • Územný plán Strediska cestovného ruchu Oravice, 1997
 • Územný plán sídelného útvaru Trstená, 1998
 • Územný plán zóny Trstená – Nové Ústie, 2000
 • Územný plán zóny Martin – Záturčie, 2001
 • Územný plán obce Oravská Poruba, 2001
 • Územný plán obce Dlhá nad Oravou, 2002
 • Aktualizácia ÚPN-HSA Martin, k. ú. Košťany n. Turcom, 2004
 • Územný plán mesta Dolný Kubín, 2004
  územný plán v plnej kvalite si môžete stiahnuť vo formáte pdf: územný plán Dolný Kubín
 • Územný plán obce Oravský Podzámok, 2005
 • Územný plán centrálnej mestskej zóny Dolný Kubín, návrh 2006
 • Územný plán obce Chlebnice, 2008
 • Územný plán obce Vyšný Kubín, návrh 2009
 • Územný plán obce Párnica, návrh 2010
 • Zmeny a doplnky územných plánov obcí Babín, Košťany n. Turcom, Dlhá n. Oravou, Oravský Podzámok, Dražkovce – Diaková, Trstená, Dolný Kubín

e-mail:
telefón:
adresa: